Next uitvaartadvies

NEXT uitvaartadvies website

Hans Guldemond, oprichter van NEXT Uitvaartadvies, is ervan overtuigd dat ieder afscheid uniek is en waardig, warm en persoonlijk moet zijn. Een afscheid waar men met goede gevoelens op terugkijkt. Met een goede voorbereiding zijn veel uitvaartwensen mogelijk. Daar waar nodig zal altijd naar passende oplossingen worden gezocht.